Özışık Makina Logo
Telefon

+90 216 307 31 26

Çalışma Saatleri

7 Gün / 24 Saat

Email

info@ozisikmakina.com

ÜrÜnler HakkInda

ÖZIŞIK MAKİNA, AVIONI TECHNOLOGIES vinç emniyet ve moment kontrol sistemlerinin tek yetkili satıcısıdır.

Vinç Moment Kontrol Sistemi nedir? Kaldırma pistonu basınçlarını sistemde kayıtlı değerler ile karşılaştırarak çalışan, CAN-Bus yazılımına sahip bir moment uyarıcısı ve sınırlayıcısıdır. Temel özelliklerinin yanında sunduğu Kara kutu (olay kaydedici) özelliği ile, silindir zorlamalarını tarih ve belirlenen limiti aşma yüzdesi olarak kayıt altına almaktadır. Kara kutu kayıtlarının, Excel dosyası olarak bilgisayara aktarılabilme imkanı vardır. Kırma bomlu vinç aracının EN12999 güvenlik standardını karşılamasında, hem de teleskopik bomlu vinçler için, elektronik limitleyici görevini yerine getirir. Hareket limitlemesi durumunda izin verilen ve verilmeyen hareketler ekranda görüntülenebilmektedir.

Sistemin Çalışma Yöntemi
Moment sınırına ulaşıldığında sadece yük merkezini küçülten ve makine güvenliği için uygun olan hareketlere izin verir. Önceden belirlenen sınırın %90' ına kadar yeşil lamba yanar, %90' dan itibaren sarı lamba ve sesli uyarıcı buzzer kesikli olarak uyarır. %100' e ulaşılması durumunda kırmızı lamba ve sesli uyarıcı buzzer sürekli uyarır. Bu durumda aracın, tehlikeli sınırı geçmemesi için kaldırma/indirme, uzatma/çekme ve tambur hareketleri EN12999 yönlendirmesi ile sistemde kesme valfi varsa engellenir. Zorlamaların tamamı kara kutuya kaydedilir.

Denge ayaklarına yerleştirilecek microswitchler vasıtasıyla ayakların yere temas durumu sürekli kontrol altında tutulmakta; herhangi bir ayağın yerle temasının kesilmesi durumunda kırmızı lamba ve buzzer yanmakta; varsa kesme valfi ile hareket durdurulmaktadır. 

Eğer çok kritik bir pozisyonda kalınmışsa ve operatör inisiyatifi isteniyorsa By-Pass butonuna basılarak, moment limitörü programlanan süre kadar devre dışı bırakılabilir (5-10 sn). Fakat bu durum, üretici ve işveren güvenliği için kara kutuya kaydedilir. 

Sistemin Genel Özellikleri

● Hem araç ekranlarında hem de programlama bilgisayarında TÜRKÇE arayüz.
● Ön/Arka/Sağ/Sol için farklı yük diyagramları: Dönüş kontrolü için 4 switch ile ön/arka/sağ/sol çalışma alanları.
● Ayak açıklığına göre farklı yük diyagramları: Denge ayaklarına yerleştirilen 3x4 adet switch ile ayakları kapalı-yarım-tam açık durumunda farklı basınç limitleri.
● Halat Tamburu (Winch) Yönetimi (EN12999 standardına uygun olarak): Tambura yerleştirilecek 2 adet swtch ile halat sonu ve kanca sonu durumunda, halat sarma/salma hareketlerini engelleme özelliği.
● Jib (2.Kırma) Bomun devre dışı kaldığını otomatik tanıma ve tek kırma durumuna dönme.
● Bom indirme veya kaldırma esnasında aynı basınç sensörü için farklı basınç değerleri belirleme imkanı. Böylelikle aynı mesafede uygulanan bom uzatma ve indirme/kaldırma hareketleri birbirinden ayırt edilebilmektedir.
● By-pass: Limit basınca ulaşıldığında operatör inisiyatifi ile sistemi belirli süre devredışı bırakabilme özelliği.
● Sonradan programlanabilir switch ile hareket engelleme özelliği. Tamamen programlanabilir switchler ile istenen bir koşul sağlanmadan (Switch kapanmadan) sistemin çalışmasına izin verilmez. Örneğin 55tonluk (165tm) makineler için kabin açılmazsa hidrolik sistemin çalışması engellenir.
● Kara kutu (Olay kaydedici): Merkezi kontrol ünitesi içinde bulunan olay kaydedici, hem basınç zorlamalarını, hem de sistemde oluşabilecek arıza kayıtlarını saklamaktadır.
● Rüzgar sensörü kullanılması durumunda limit rüzgar hızı tanımlanabilmektedir (opsiyonel).
● Yük hücresi (Loadcell) seçeneği ile tartım ekranda görüntülenebilmektedir (opsiyonel).
● Oransal açı sensörleri ile bom açıları ekranda görüntülenebilmektedir.Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.